Aktualności Obowiązkowa ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni
  • 18 wrzesień 2023 08:19

Gmina Dzierzkowice prosi właścicieli nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, by zgłosili je do urzędu. Oprócz złożenia odpowiedniego formularza trzeba okazać umowę lub rachunki, potwierdzające wywóz nieczystości przez firmę, która ma zezwolenie na opróżnianie szamb. Zgodnie z przepisami ustawowymi od 1 stycznia 2023 roku wszystkie gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do przekazania danych są zobowiązani wszyscy właściciele nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Oprócz zgłoszenia szamba czy przydomowej oczyszczalni, właściciel nieruchomości ma obowiązek systematycznego ich opróżniania.

Usługi wywozu mogą być wykonywane tylko przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie, a właściciel nieruchomości musi udokumentować korzystanie z takich usług przez okazanie umowy lub faktur.

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest do pobrania ze strony: www.dzierzkowice.pl lub w formie drukowanej w urzędzie gminy. Po wypełnieniu dokument trzeba dostarczyć do pokoju numer 5 albo do sekretariatu Urzędu Gminy Dzierzkowice, bądź wysłać pocztą najpóźniej do 30 września.

Jednocześnie samorząd przypomina, że osoby, które jeszcze nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to zrobić jak najszybciej.