Aktualności O zachodniej obwodnicy Kraśnika
  • 18 styczeń 2024 13:39

Są plany budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855, która ma przebiegać m.in. przez gminę Dzierzkowice. Na razie powstaje "koncepcja programowo-przestrzenna", której założenia zostały zaprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym w środę 17 stycznia w Olbięcinie. Mieszkańcy mieli wobec nich wiele wątpliwości. Była to pierwsza okazja do zapoznania się z samym pomysłem i planowanym przebiegiem nowej trasy.

Wprawdzie w mediach nieoficjalne informacje na ten temat pojawiały się już kilka miesięcy temu, ale pierwsze pismo w tej sprawie jako gmina otrzymaliśmy w grudniu. Początkowo w naszym przypadku mówiło się, że obwodnica ma być poprowadzona przez miejscowości Wyżnianka i Wyżnianka-Kolonia, ale podczas środowego spotkania okazało się, że sprawa może dotyczyć także miejscowości Dzierzkowice-Podwody i Krzywie - relacjonuje w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie i firmy, która opracowuje koncepcje przebiegu trasy poinformowali, że obecnie rozpatrywane są trzy warianty nowej drogi. Podczas konsultacji poznało je niemal 100 mieszkańców gmin Dzierzkowice, Trzydnik Duży i Urzędów, którzy dowiedzieli się m.in., że, by wybudować obwodnicę, trzeba wyznaczyć pas drogowy o średniej szerokości około 40 metrów.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że realizacja inwestycji spowoduje m.in. konieczność wyburzenia niektórych budynków i utrudni dojazd do wielu nieruchomości. - Chodzi na przykład o to, że nowa droga musi być obudowana drogami serwisowymi, a w praktyce będzie to oznaczać, że działki zostaną przedzielone obwodnicą i, by do nich dojechać, właściciele będą musieli pokonywać dodatkowe kilometry. Poza tym mieszkańcy poddawali w wątpliwość zasadność budowy nowej trasy, która ich zdaniem nie poprawia obecnego układu komunikacyjnego - dodaje Marcin Gąsiorowski.

W związku z tymi i wieloma innymi wątpliwościami przedstawiciele ZDW i projektanci obwodnicy zgodzili się ujawnić plany wszystkim zainteresowanym poprzez ich udostępnienie w internecie oraz zorganizować kolejne konsultacje z mieszkańcami gminy Dzierzkowice. Wójt Marcin Gąsiorowski ma nadzieję, że takie spotkanie odbędzie się już w przyszłym tygodniu, ale konkretny termin ani miejsce jeszcze nie są ustalone. Wybierając datę i godzinę konsultacji organizatorzy mają wziąć pod uwagę, by odbyły się one w godzinach popołudniowych tak, by informacje o planowanej inwestycji dotarły do jak największej grupy zainteresowanych. (fot. pixabay.com) Więcej na:http://ias24.eu