• 03 luty 2020 00:00 
Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne i umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu.  Kursy zawodowe trwają 2 semestry a zapisanie się do projektu jest bardzo proste – nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie dostarczyć dokumenty wymagane przy rekrutacji. Na kurs zawodowy może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma wykształcenie minimum podstawowe. Kursy są skierowane zarówno dla osób pracujących, uczących się, jak i bezrobotnych.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz świadectwo, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie.
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na kursy:

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik logistyk
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik turystyki wiejskiej.

Kursy pozwalają na zdobycie zawodu w 1 rok. Miejscem realizacji projektu będzie ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA ZDZ W LUBLINIE FILIA W KRAŚNIKU, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik. Zajęcia będą odbywać się w weekendy i rozpoczną się pod koniec lutego 2020.


Kontakt i więcej informacji w sprawie rekrutacji:

www.kursylubelskie.pl
Tel. 535 467 183 lub 508 280 018
mail: projekt@atum.edu.pl
 
Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe przez firmę ATUM Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.