• 24 grudzień 2018 00:00
Mieszkańcy gminy Dzierzkowice od nowego roku będą inaczej segregować śmieci. Nowe zasady zostają wprowadzone ze względu na zmienione przepisy ustawowe. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów będzie się zajmować ta sama firma co dotychczas, ale za większe pieniądze.Dotychczasowa umowa na odbiór śmieci kończy się 31 grudnia, a nowa będzie podpisana w najbliższych dniach. - Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma, która wykonuje te usługi teraz i która była jednym z dwóch oferentów startujących w przetargu. Wybraliśmy ofertę tańszą, ale i tak jest ona o ponad 260 tysięcy wyższa niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie ma jeszcze decyzji czy będzie mieć to wpływ na wysokość opłat śmieciowych - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Na pewno mieszkańcy będą segregować śmieci inaczej niż do tej pory, ponieważ zmieniły się przepisy ustawowe, które poszczególne gminy wprowadzają sukcesywnie wraz z końcem wcześniej podpisanych umów na odbiór odpadów. Obecnie w gminie Dzierzkowice oddzielnie są gromadzone śmieci zmieszane, szkło i pozostałe odpady. Od 1 stycznia frakcji będzie więcej - makulatura i papier, szkło, plastik z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi oraz odpady biodegradowalne. Tak jak teraz śmieci zmieszane będą składowane w pojemnikach, natomiast pozostałe - w workach w różnych kolorach. Będą one dostarczane mieszkańcom sukcesywnie na przełomie grudnia i stycznia wraz z instrukcją o nowych zasadach segregacji.

W inny, wygodniejszy niż do tej pory sposób, mieszkańcy gminy Dzierzkowice będą się mogli pozbyć tak zwanych odpadów wielkogabarytowych, które do tej pory musieli sami dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. Według nowych zasad firma, która wygrała przetarg na odbiór śmieci, ma dwa razy w roku zorganizować mobilną zbiórkę takich odpadów i odbierać je sprzed posesji w poszczególnych miejscowościach. Dowożenie starych mebli i innych odpadów dużych rozmiarów bezpośrednio do PSZOK nadal będzie możliwe. Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dzierzkowice będzie obowiązywać do końca 2020 roku. Więcej na:http://ias24.eu