• 09 luty 2021 08:30

Po zajęciach dla rodziców z obsługi systemów komputerowych wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Dzierzkowicach zaprasza na kolejne warsztaty. Będą to zajęcia z języka angielskiego i kulinarne, które mają się rozpocząć za kilka dni, dlatego zainteresowani tą propozycją nie powinni zwlekać z podjęciem decyzji. Oferta jest skierowana do dorosłych mieszkańców gminy Dzierzkowice, którzy będą uczęszczać na zajęcia w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie i świetlicach wiejskich.

Szczegółowy harmonogram i miejsca spotkań ustalimy razem z uczestnikami projektu, by dostosować je jak najbardziej do ich potrzeb. Warsztaty językowe są skierowane do osób, które nie znają angielskiego, a chcą zdobyć podstawowe umiejętności, które pozwolą im na komunikację w restauracji, hotelu czy na ulicy - tłumaczą autorzy pomysłu. LOWE to pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych mieszkańców gminy z wykorzystaniem gminnej infrastruktury w postaci szkół i świetlic wiejskich.

Oprócz zajęć komputerowych dla rodziców, organizowanych od stycznia, a także warsztatów językowych i kulinarnych, które mają się rozpocząć w drugiej połowie lutego, w planach są jeszcze min.: zajęcia z przedsiębiorczości i z zarządzania budżetem domowym, sportowe, florystyczne i poświęcone zdrowemu odżywianiu. We wszystkich ma wziąć udział łącznie co najmniej 200 osób. Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem cały projekt powinien zostać zrealizowany do końca lipca tego roku, ale ze względu na ograniczenia związane z sytuacje epidemiczną termin ten prawdopodobnie będzie przesunięty. Projekt pod nazwą "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji drogą do nabycia wiedzy dla dorosłych mieszkańców gminy Dzierzkowice" będzie w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją OIC Poland w Lublinie. Więcej na:http://ias24.eu