• 29 styczeń 2019 00:00
Rada Gminy Dzierzkowice uchwaliła nowe opłaty śmieciowe. Podczas sesji w poniedziałek 28 stycznia radni postanowili podnieść stawki o kilka złotych, a także wprowadzić nowe kryteria naliczania opłat.- W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wybraliśmy firmę, która zaproponowała najniższą cenę, ale i tak jest ona o ponad 260 tysięcy złotych wyższa niż pierwotnie zakładaliśmy. Oferenci tłumaczą to m.in. wzrostem kosztów wynagrodzeń, opłat za składowanie odpadów i innymi czynnikami, na które nie mamy wpływu.

Podwyżka jest nieunikniona, ale nowa metoda naliczania opłat śmieciowych, choć nie jest idealna, wydaje się, że będzie bardziej sprawiedliwa - uważa wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski. Obecnie opłata śmieciowa w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 8 złotych, w przypadku gospodarstw dwuosobowych - 14 złotych, trzyosobowych - 19 złotych, a w bardziej licznych - 24 złote. Teraz ta ostatnia grupa została podzielona na gospodarstwa czteroosobowe, pięcioosobowe oraz te, w których mieszka 6 i więcej osób. Według nowych zasad stawki będą wynosić - 10 złotych w gospodarstwie jednoosobowym, 19 - w dwuosobowym, 28 - w trzyosobowym, 37 - w czteroosobowym i 45 - w pięcioosobowym, natomiast jeśli daną nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób opłata została ustalona na poziomie 54 złotych.

Wszystkie stawki dotyczą śmieci segregowanych, natomiast opłaty za odpady niesegregowane są dwukrotnie wyższe. Wprowadzenie dodatkowych kategorii gospodarstw oznacza również, że właściciele nieruchomości zamieszkałych przez 5 i większa liczbę osób powinni jak najszybciej złożyć nowe deklaracje śmieciowe, uwzględniające nowe kryteria naliczania opłat. Nowe stawki będą obowiązywać od drugiego kwartału, czyli od kwietnia tego roku. Do końca stycznia mieszkańcy powinni uregulować należności za pierwszy kwartał, jeszcze z uwzględnieniem dotychczasowych stawek.

Podczas poniedziałkowej sesji Rada Gminy Dzierzkowice podjęła również decyzje w sprawie zagospodarowania dwóch mieszkań po byłym Przedszkolu Gminnym w Terpentynie, które przeniosło się do nowego budynku. Jedno ze zwolnionych mieszkań zajmie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dzierzkowice, a do drugiego przeprowadzi się gminna biblioteka, która zwolni miejsce w ośrodku kultury. To ostatnie będzie przeznaczone na potrzeby miejscowych seniorów. Więcej na:http://ias24.eu