• 05 październik 2018 00:00
Miejsca wspólnych imprez i rekreacji w trzech miejscowościach w gminie Dzierzkowice będą lepiej przygotowane do wypoczynku na świeżym powietrzu. Korzystając ze środków unijnych samorząd chce wybudować wiatę w Dzierzkowicach-Woli i altanę rekreacyjną w Sosnowej Woli, a w Ludmiłówce postawić scenę plenerową z zadaszeniem.

Wiata w Dzierzkowicach-Woli będzie uzupełnieniem już istniejących w tej miejscowości - boiska i schroniska młodzieżowego oraz budowanych kortów tenisowych. Altana w Sosnowej Woli stanie przy miejscowym domu wiejskim, w którym odbywają się imprezy okolicznościowe i inne spotkania mieszkańców.

Z kolei scena w Ludmiłówce będzie ustawiona za kaplicą przy boisku, gdzie odbywa się wiele imprez plenerowych. Przetarg na wykonanie robót jest już ogłoszony, a powinien być rozstrzygnięty w połowie października. Gmina pokryje tylko około 40 procent kosztów, ponieważ na resztę otrzyma dotację z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. Wiata w Dzierzkowicach-Woli, altana w Sosnowej Woli i scena plenerowa w Ludmiłówce mają być gotowe do połowy grudnia. Więcej na:http://ias24.eu