• 10 wrzesień 2019 00:00
Gmina Dzierzkowice ogłosiła przetarg na przebudowę dwóch dróg - w Ludmiłówce oraz między Wyżnicą a Wyżnianką Kolonią. Obie inwestycje będą współfinansowane z budżetu państwa. Samorząd otrzyma pieniądze na pokrycie 70 procent kosztów.

W Ludmiłówce drogowcy maja położyć nową nawierzchnię na fragmencie drogi o długości prawie 1 kilometra. Poza tym trzeba wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontować lampy solarne na przejściu dla pieszych.

Prace na trasie Wyżnica - Wyżnianka Kolonia będą prowadzone na prawie 900-metrowym odcinku, na którym również pojawi się nowa, asfaltowa nawierzchnia z oznakowaniem pionowym i utwardzone pobocza. Oferty firm, które chcą zrealizować te inwestycje są przyjmowane do 19 września, a termin zakończenia prac jest wyznaczony na 4 maja przyszłego roku. Obydwa zadania będą współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Więcej na: http://ias24.eu