Aktualności Nieodpłatna Pomoc prawna w Powiecie Kraśnickim
  • 05 marzec 2021 08:02

Informujemy, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2021 roku funkcjonują 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

Harmonogram pracy punktów:

    1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim – usytuowanie lokalu w budynku Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), godziny przyjęć: 11:30 – 15:30
    2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim 
 – usytuowanie lokalu  w Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 11:30 – 15:30
    3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku 
 – usytuowanie lokalu w budynku Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30
    4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku 
– usytuowanie lokalu  w Ośrodku Kultury w Urzędowie,
ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00) punkty prowadzone przez Powiat Kraśnicki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: npp@powiatkrasnicki.pl. Natomiast dla punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod numerem 663 368 000 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00). Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.