Aktualności Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  • 15 styczeń 2021 13:27

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu przez samorządy gmin transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach telefonicznie pod nr tel. 693360257 w godz. od 7.00 do 15.00 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki) oraz w godz. od 8.00 do 16.00 (we wtorki).

Osoba zainteresowana dowozem, musi znać swój wyznaczony termin oraz godzinę szczepienia.

Zgodnie z  przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

 

  • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 
  • Mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
  • Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.