• 13 listopad 2020 10:54

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej rozstrzygnęła konkurs na "Sołtysa Roku Ziemi Kraśnickiej". Tytuły zostały przyznane w każdej z gmin powiatu kraśnickiego, w gminie Dzierzkowice jego laureatem został sołtys Wyżnianki Kolonii Marek Duda. Pierwotnie konkurs, który został ogłoszony na początku roku, miał być rozstrzygnięty w marcu, ale ze względu m.in. na sytuacje epidemiczną, laureatów udało się wybrać dopiero teraz.

W ten sposób zostali wyróżnieni najbardziej aktywni sołtysi z powiatu kraśnickiego, którzy działają na rzecz integracji mieszkańców, a także dbają o rozwój sołectwa i gminy.

Kandydatów mogli zgłaszać: mieszkańcy, rady sołeckie i rady parafialne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, a także inne organizacje pozarządowe, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej.

Członkowie kapituły oceniali m.in.: inwestycje oraz inne przedsięwzięcia na rzecz sołectwa zainicjowane przez sołtysa, sukcesy i nowatorskie rozwiązania lokalnych problemów oraz plany, związane z działalnością sołectwa.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie: ww.lgdkrasnik.pl. Więcej na: http://ias24.eu