Aktualności Lider powiatu w prestiżowym rankingu samorządowym
  • 07 grudzień 2023 07:16

Gmina Dzierzkowice na pierwszym miejscu w powiecie kraśnickim w Rankingu Gmin Lubelszczyzny, opracowanym przez lubelski ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. W nagrodę otrzymała dyplom i medal dla "Lidera Powiatu".

Przygotowując ranking jego autorzy wybierają i promują samorządy, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Pod uwagę biorą 16 wskaźników, opartych na danych statystycznych z lat 2020 - 2022 ze wszystkich gmin województwa lubelskiego. Obejmują one m.in.: dochody własne, wydatki inwestycyjne, wydatki na administrację publiczną i wielkość dotacji ze środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wśród kryteriów były również: wydatki na ochronę powiet rza i klimatu, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej, przyrost naturalny, udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dziećmi do 3 lat.

Uwzględniając wszystkie wskaźniki gmina Dzierzkowice wypadła najlepiej w powiecie kraśnickim.

Podczas uroczystego podsumowania najnowszego Rankingu Gmin Lubelszczyzny, które odbyło się w Trybunale Koronnym w Lublinie, dyplom i medal dla "Lidera Powiatu Kraśnickiego" odebrali przewodniczący Rady Gminy Dzierzkowice Dariusz Latos i skarbniczka gminy Agnieszka Lenart. (fot. UG Dzierzkowice) Więcej na:http://ias24.eu