Aktualności Legalizacja ujęć wody i studzienek kanalizacyjnych
  • 14 lipiec 2022 08:37

Mieszkańcy gminy Dzierzkowice mogą bez żadnych konsekwencji zalegalizować niezgłoszone do tej pory ujęcia wody i studzienki kanalizacji zbiorczej. Miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zachęca do skorzystania z tej możliwości i informuje, że niedopełnienie formalności może skutkować odcięciem dostaw wody i zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego. Konieczność szczegółowej inwentaryzacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych jest związana m.in. z rozpoczynającą się modernizacją ujęć wody w miejscowościach Wyżnica-Kolonia i Dzierzkowice-Góry.

- Możliwość zalegalizowania i opomiarowania wszystkich pozaewidencyjnych ujęć wody i studzienek kanalizacji zbiorczej wprowadziliśmy na początku miesiąca i już mamy pierwsze efekty. Kilka osób zgłosiło się, by dopełnić formalności, ale wiemy, że takich przypadków jest więcej. Wszystkim zapewniamy całkowitą anonimowość i brak kar administracyjnych za wsteczny bezumowny pobór wody - deklaruje w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową prezes PGK Dzierzkowice Grzegorz Dudek. Więcej na:http://ias24.eu