Aktualności Krew bardzo potrzebna
  • 12 maj 2022 09:59

W magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie brakuje krwi. Obecnie najbardziej pożądani są dawcy grup 0 Rh-, 0 Rh+ i A Rh+, ale inni krwiodawcy również "są na wagę złota".W najbliższy weekend tym cennym lekiem będą mogli się podzielić dawcy z gminy Dzierzkowice. Krew będzie można przekazywać podczas akcji, która odbędzie się w niedzielę 15 maja między 9.00 a 13.00 na rynku w Dzierzkowicach.

Do tej pory w żadnym laboratorium na świecie nie wyprodukowano substancji zastępującej krew. Przy niewielkim jej ubytku ludzki organizm jest w stanie sam go zregenerować, ale większe krwotoki mogą realnie zagrażać zdrowiu i życiu. Jest również wiele chorób, których leczenie wymaga podania pełnej krwi lub jej pojedynczych składników. Dlatego apele do potencjalnych dawców są zawsze aktualne.

W Polsce krew oddaje przeciętnie 31 osób na 1 tysiąc mieszkańców, w Europie Zachodniej ten współczynnik jest dwukrotnie wyższy. Więcej na:http://ias24.eu