Aktualności Konsultacje ponadlokalnej strategii rozwoju
  • 11 kwiecień 2022 11:39

Gmina Dzierzkowice i osiem innych samorządów powiatu kraśnickiego przygotowuje "Strategię Ponadlokalną na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 2035 roku". W powstaniu dokumentu mogą mieć udział mieszkańcy, którzy zechcą wziąć udział w konsultacjach społecznych.Opinie mogą przekazać wypełniając ankietę albo biorąc udział w spotkaniu konsultacyjnym.

Ankietę można znaleźć na stronie internetowej gminy i po wypełnieniu złożyć osobiście w sekretariacie urzędu albo przesłać tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dzierzkowice.pl.

Z kolei otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o 16.00 w sali numer 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 5 maja.

Oprócz gminy Dzierzkowice ponadlokalna strategia będzie obejmować Miasto Kraśnik oraz gminy: Kraśnik, Annopol, Gościeradów, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek.

Wymienione samorządy chcą wspólnie działać na rzecz mieszkańców, a pieniądze na ten cel pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych.