Aktualności Konkurs wieńców dożynkowych
  • 25 sierpień 2021 18:44

Wieńce dożynkowe są nieodłącznym elementem święta plonów. Grupy wieńcowe z gminy Dzierzkowice, które chcą wziąć udział w tegorocznym konkursie, mogą zgłaszać swoje kompozycje do ośrodka kultury do 27 sierpnia, a wyniki zostaną ogłoszone na Dożynkach Gminnych 29 sierpnia.

Propozycje mogą składać sołectwa, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia, działające w gminie Dzierzkowice.

Kompozycje powinny być wykonane z tegorocznych zbóż, ale forma i technika pracy są nieograniczone. Wszystkie wieńce będą oceniane w jednej kategorii, bez podziału na tradycyjne czy współczesne.

Kompozycje oceni czteroosobowa komisja, w której składzie znaleźli się: przewodniczący rady gminy Dariusz Latos, dyrektor ośrodka kultury Tomasz Wyka oraz Renata Rachoń i Anna Stępień z Urzędu Gminy Dzierzkowice.

Ogłoszenie wyników, połączone z wręczeniem nagród, odbędzie się w ostatnią niedzielę sierpnia na Dożynkach Gminnych w Dzierzkowicach-Rynku.