• 10 luty 2021 08:27

Gmina Dzierzkowice czeka na oferty stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, które chcą w tym roku realizować zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do rozdysponowania samorząd ma 100 tysięcy złotych, czyli tyle ile w 2020 roku.Pieniądze te mogą być wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym oraz w tenisie ziemnym.

Na szkolenie i udział w zawodach młodych piłkarzy i pingpongistów samorząd przeznaczył 80 tysięcy złotych, natomiast organizacje, które chcą wspierać rozwój tenisistów, będą mieć do dyspozycji 20 tysięcy.

Propozycje wykorzystania tych pieniędzy można składać w sekretariacie urzędu gminy do 24 lutego. Wyniki konkursu mają być ogłoszone dwa dni później, a wszystkie zadania mają być zrealizowane do końca tego roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Dzierzkowice w Terpentynie lub telefonicznie pod numerem: 81 822 13 03. Więcej na :http://ias24.eu