Aktualności Konkurs ofert na sportowe zadania publiczne ogłoszony
  • 10 styczeń 2022 10:17

Gmina Dzierzkowice przyjmuje propozycje stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do rozdysponowania jest 110 tysięcy złotych, czyli o 10 tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku.Pieniądze te mogą być wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym oraz w tenisie ziemnym.

Na szkolenie i udział w zawodach młodych piłkarzy i pingpongistów samorząd przeznaczył 87 tysięcy złotych, natomiast organizacje, które chcą wspierać rozwój tenisistów, będą mieć do dyspozycji 23 tysiące.

Propozycje wykorzystania tych pieniędzy można składać w sekretariacie urzędu gminy do 26 stycznia. Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 31 stycznia, a wszystkie zadania mają być zrealizowane do końca tego roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Dzierzkowice w Terpentynie lub telefonicznie pod numerem: 81 822 13 03, albo znaleźć na stronie: www.dzierzkowice.pl.