• 05 marzec 2021 07:58

Dwa kluby otrzymają od Gminy Dzierzkowice pieniądze na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Samorząd przeznaczył na ten cel 100 tysięcy złotych, które mają być wykorzystane do końca roku.Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Dzierzkowice" otrzyma 80 tysięcy złotych. Ma je przeznaczyć na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym. Pozostałe 20 tysięcy złotych trafi do Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego Dzierzkowice. Te pieniądze mają być wykorzystane na wspieranie rozwoju tenisa ziemnego. Więcej na:http://ias24.eu