Aktualności Jubileusz 100- lecia OSP Dzierzkowice-Rynek
  • 21 maj 2024 07:19

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dzierzkowice-Rynek w gminie Dzierzkowice działa od 100 lat. Z tej okazji druhowie zorganizowali w sobotę 18 maja jubileuszowe obchody, które były okazją, by podziękować strażakom za ich służbę i podsumować dotychczasową działalność jednostki. Sobotnią uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Dzierzkowicach-Rynku, którą celebrował proboszcz parafii w Stróży ksiądz kapelan Grzegorz Stąsiek, a homilię wygłosił proboszcz parafii w Dzierzkowicach ksiądz Wiesław Rycerz.

Po mszy jubilaci i goście spotkali się przy miejscowej remizie, gdzie zorganizowano główną część obchodów. Dowódcą uroczystości był Artur Malinowski, a rys historyczny jednostki przedstawiła Anna Malinowska.

Potem były przemówienia, odznaczenia, podziękowania, gratulacje i życzenia. Dziękując druhnom i druhom z OSP Dzierzkowice-Rynek wójt Marcin Gąsiorowski podkreślił, że służba w OSP jest społeczna i bezinteresowna. Razem z przewodniczącym rady gminy Arturem Grudzińskim wręczył prezesowi Jackowi Zdenickiemu pamiątkowy grawer i list gratulacyjny oraz prezent od radnych.

Upominki, gratulacje i życzenia przekazali jubilatom również parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych.

Strażackie święto było także okazją do uhonorowania jednostki i wyróżniających się druhów.

OSP Dzierzkowice-Rynek otrzymała m.in. "Dyplom Uznania" od wojewody lubelskiego, który wręczył wicewojewoda Andrzej Maj, "Medal Starosty Kraśnickiego" przekazany przez członka Zarządu Powiatu Kraśnickiego Marka Kołtuna oraz najwyższe odznaczenie strażackie, czyli "Złoty Znak Związku OSP RP" od członka zarządu oddziału wojewódzkiego tego związku Sławomira Kloca i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku brygadiera Tomasza Michalczyka.

Były również indywidualne wyróżnienia dla druhów z OSP Dzierzkowice-Rynek. Krzysztof Zapalski został uhonorowany Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Grzegorz Morszczyzna odebrał Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, a Sylwia Kołtyś została wyróżniona brązowym medalem. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznał także - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego dla Stanisława Bryczka i brązowy dla Wiesława Kurdy. Ponadto Złotą Odznakę za Zasługi dla Powiatu Kraśnickiego otrzymali Sylwester Burda i Mieczysław Oszust, a Marek Rachoń został uhonorowany Odznaką "Strażak Wzorowy". Przyznał je Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kraśniku.

Z kolei zarząd oddziału gminnego w Dzierzkowicach przyznał medale "za wysługę lat" ośmiu druhom, w tym Ireneuszowi Zapalskiemu za 55-letnią służbę. Cała ósemka odebrała wyróżnienia od wójta i jednocześnie prezesa zarządu oddziału gminnego Marcina Gąsiorowskeigo oraz komendanta gminnego OSP w Dzierzkowicach Marka Wróbla.

Swoją jubileuszową "Odznakę Strażak OSP Dzierzkowice-Rynek" przyznała także sama "jubilatka". To wyróżnienie otrzymali wszyscy członkowie jednostki oraz OSP Dzierzkowice-Wola, Osp Ludmiłówka, OSP Sosnowa Wola, OSP Chruśanki Józefowskie, OSP Wilkołaz i OSP Zakrzówek, których przedstawiciele zjechali na sobotnią uroczystość.

Poza już wymienionymi gratulacje i życzenia złożyli jubilatom m.in.: posłowie Anna Baluch i Kazimierz Choma, reprezentująca marszałka województwa lubelskiego Emilia Flis z urzędu marszałkowskiego, a także radni i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele firm, działających w gminie Dzierzkowice, w tym sponsorów. (fot. UG Dzierzkowice) Więcej na:http://ias24.eu