Aktualności Jest budżet na 2022 rok
  • 05 styczeń 2022 11:11

Rada Gminy Dzierzkowice uchwaliła budżet na 2022 rok. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 30 grudnia, radni ustalili również nowe wynagrodzenie wójta, dostosowując je do nowych przepisów ustawowych.Rada gminy była jednomyślna podczas głosowania uchwały budżetowej na nowy rok. Zakłada ona dochody w wysokości ponad 28 milionów 400 tysięcy złotych i wydatki na poziomie około 30 milionów 980 tysięcy złotych. Na inwestycje samorząd zaplanował prawie 10 milionów 440 tysięcy złotych. - To kwota ponad dwukrotnie większa niż przewidywał plan na 2021 rok, wynikająca z dodatkowych środków, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych, w tym programów rządowych. Jednocześnie jednak z roku na rok mniejsze są dochody własne gminy, a to ogranicza nasze możliwości inwestycyjne. Niższe będą na przykład wpływy z tytułu podatku dochodowego PIT, a rosną choćby koszty oświaty, na którą musimy wydać około 9 milionów złotych, przy subwencji nie przekraczającej 5 milionów 140 tysięcy złotych - wylicza wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Listę najpoważniejszych inwestycji otwiera modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej o wartości prawie 5 milionów złotych. Około 4 milionów 750 tysięcy złotych będzie pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Na 2022 roku zostały przesunięte z kończącego się roku środki na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Chodzi o prawie 3 miliony 760 tysięcy złotych, w tym około 2 milionów 260 tysięcy dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W przyszłym roku samorząd planuje również przebudowę dróg. Radni zapisali w budżecie ponad 410 tysięcy złotych na drogę w Wyżnicy Kolonii, 250 tysięcy złotych na trasę w Ludmiłówce, ponad 270 tysięcy złotych na drogę w Dzierzkowicach-Zastawiu i 150 tysięcy na podobne zadanie w miejscowości Dzierzkowice-Góry.

Podczas czwartkowych obrad radni zmienili wynagrodzenie wójta, którego wysokość została dostosowana do nowych regulacji ustawowych. Zamiast dotychczasowych 9 tysięcy 982 złotych Marcin Gąsiorowski będzie zarabiać brutto ze wszystkimi dodatkami 15 tysięcy 576 złotych. To najniższa kwota, przewidziana przez ustawę, zaproponowana przez samego wójta Gąsiorowskiego. Więcej na:http://ias24.eu