• 04 lipiec 2022 10:31

Wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałami w tych sprawach podczas sesji w piątek 10 czerwca zagłosowali wszyscy radni, którzy wzięli udział w obradach. Plan dochodów na 2021 rok został wykonany w 100,22%, a wydatków - 91,83%. Ubiegły rok Gmina Dzierzkowice zamknęła nadwyżką w wysokości prawie 3 milionów 650 tysięcy złotych.

- Takiej nadwyżki dawno w naszym budżecie nie było, ale oceniając wykonanie budżetu za 2021 rok trzeba brać pod uwagę także inne czynniki. Na przykład nagrodę w postaci pół miliona złotych z konkursu "Rosnąca odporność", którą otrzymaliśmy w ostatnich dniach grudnia i nie mogliśmy jej wydać w kończącym się wówczas roku. Podobnie było w przypadku kilku zadań, na które mieliśmy przyznane poważne środki ze źródeł zewnętrznych, ale w związku z tym, że dotarły do nas późno, realizacja dofinansowanych inwestycji przesunęła się na kolejny rok. Chodzi na przykład o zadania drogowe w miejscowościach Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - wyjaśnia wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Najpoważniejszymi wydatkami w ubiegłorocznym budżecie były - dotacja dla OSP Dzierzkowice-Rynek na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości prawie 290 tysięcy złotych i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na którą samorząd wydał ponad 160 tysięcy złotych.

Ponadto podczas piątkowej sesji rada gminy zgodziła się na przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na przebudowę drogi powiatowej Józefów - Dzierzkowice. Połowę pieniędzy na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sfinansowaniu reszty będzie partycypować gmina, która w ciągu dwóch lat przekaże na ten cel 3 miliony złotych, z czego 750 tysięcy złotych w tym roku, a resztę w 2023. Dzięki dzisiejszej decyzji radnych powiat będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą robót, które w gminie Dzierzkowice będą prowadzone na odcinkach o łącznej długości 5200 metrów w miejscowościach Terpentyna, Dzierzkowice-Zastawie, Dzierzkowice-Wola i Sosnowa Wola. Wiecej na:http://ias24.eu