Projekty EU INFORMACJE O PROJEKCIE „SKUTECZNA EDUKACJA” nr wniosku FELU.10.01-IZ.00-0010/23-00
  • 01 lipiec 2024 07:22

INFORMACJE O PROJEKCIE „SKUTECZNA EDUKACJA”

nr wniosku FELU.10.01-IZ.00-0010/23-00

Gmina Dzierzkowice/ZPO im. Batalionów Chłopskich realizuje Projekt „Skuteczna Edukacja” w terminie od 03.06.2024 r. do 02.06.2026 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie
10.1 Skuteczna edukacja  Priorytetu X Lepsza edukacja.