• 18 sierpień 2015 09:12

Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuję, że na podstawie przeprawodzonego przetargu z dnia 01.12.2016r. podmiotem uprawnionym do odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzkowice jest firma; EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. Umowa zawarta została na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

 

Odpady komunalne z Terenu Gminy Dzierzkowice zagospodarowane zostają przez ZZO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik, który usytuowany jest w Połudiowo-Zachodnim Regionie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.