• 20 luty 2019 00:00
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że dnia 19 lutego  2019 roku  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości o nr. ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,88 ha położonej w obrębie  – Krzywie dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku-V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą  Nr. LU1K/00036058/2  nie odbył się z uwagi na brak chętnych do kupna. Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzkowice przeznaczona jest pod usługi turystyki – UT.
 
 
 
 
Dzierzkowice dn. 2019-02-19