Aktualności Informacja o sprzedaży końcowej węgla.
  • 25 maj 2023 08:09

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Do 30 kwietnia 2023 roku osoby uprawnione mogły kupić maksymalnie 3 tony węgla po preferencyjnej cenie. Wynikało to z przyjętej przez Sejm ustawy. Weszła w życie kolejna ustawa, która reguluje sprzedaż pozostałego w gminach węgla, tzw. sprzedaż końcową.

Zmiany w ustawie zakładają:

  1. wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla; Mieszkańcy będą mogli składać wnioski o wydanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zakupu węgla po cenie preferencyjnej do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminach, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
  2. brak limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie od tego, czy mieszkaniec kupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, teraz będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla..
  3. węgiel dla mieszkańców innych gmin. Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin na podstawie posiadanego zaświadczenia, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236; z 2023 r. poz. 877) Gmina Dzierzkowice przystąpiła do sprzedaży końcowej węgla, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Cena za tonę opału wynosi 2000,00 zł (niezależnie od sortymentu).

Osoby zainteresowane zakupem opału prosimy o kontakt z Urzędem (pok. Nr 16) do dnia 2 czerwca 2023 r.