• 26 lipiec 2019 00:00
W związku z występującym  niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym susze w uprawach rolnych Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuje o możliwości  składania wniosków w sprawie  szacowania strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Dzierzkowice.

UWAGA!

Na podstawie nowego raportu nr.7 Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Dzierzkowice zostały objęte uprawy na glebach bardzo podatnych i podatnych na suszę tj.

I  kategoria gleb  bardzo podatna – gleby bardzo lekkie, piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) – zboża ozime, zboża jare , kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę , tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

II kategoria  gleb  podatna – piasek gliniasty mocny, piasek mocny pylasty ,glina lekka, glina lekka pylasta – zboża jare, kukurydza na ziarno , kukurydza na kiszonkę , krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony System Monitoringu Suszy Rolniczej  prowadzony przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach , który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych. Ustalenia JUNG-PIB dostępne są na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl.

Oświadczenia należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na rok 2019 oraz dołączyć kopię tego wniosku ( załącznik obowiązkowy )
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, pokój nr 7  do 5 sierpnia 2019 roku .Oświadczenia złożone po terminie nie będą uwzględniane. Termin składania wniosków wynika z faktu ,że rozpoczęto już zbiory rzepaku , zbóż ozimych i jarych.

Załącznik:
  1. Oświadczenie o szkodach