• 25 wrzesień 2018 00:00
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie II
z dnia 24 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Dzierzkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, co następuje:
 
§ 1
 
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:
 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 
- Nr 5, w liczbie 1, 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
§ 2
 
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice.
§ 3
 
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Lublinie II
 
Agnieszka Maria Jurkowska - Chocyk