• 13 wrzesień 2019 00:00
 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie II
z dnia 13 września 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Dzierzkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, co następuje:
 
§ 1
W dniu 16.09.2019r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 5
- Nr 6
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Lublinie II
 
Agnieszka Maria Jurkowska - Chocyk