• 12 wrzesień 2018 00:00
 
INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
 
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.
 
Na podstawie art. 178 § 9 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
 
Przewodniczący:  Sławomir Cielepała zam. Dzierzkowice-Podwody
                                                  
Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Adam Czarnota zam. Dzierzkowice-Zastawie
 
Członkowie:
  1.  Marcin Dudek                       zam. Dzierzkowice - Zastawie
  2.  Iwona Majewska                   zam. Ludmiłówka
  3.  Anna Maksim                        zam. Terpentyna
  4.  Tomasz Ośka                        zam. Wyżnianka - Kolonia
  5.  Mariola Sylwia Rej                 zam. Wyżnica - Kolonia
  6.  Grażyna Wiesława Serafin      zam. Dzierzkowice - Góry
  7.  Anna Stylińska - Dudek          zam. Dzierzkowice - Wola
 
 
Siedziba komisji:
Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pok. nr 4
Tel. 81 822-10-06
Fax. 81 822-15-00
 
  
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Dzierzkowice oraz rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Dzierzkowice będą prowadzone w następujących terminach:
 
  1. 13 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
  2. 14 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
  3. 15 września 2018r.                         od godz. 1000 do godz. 1500
  4. 17 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 2400
  5. 18 września 2018r.                         od godz. 800 do godz. 1600
  6. 19 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
  7. 20 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
  8. 21 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
  9. 24 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
  10. 25 września 2018r.                        od godz. 800 do godz. 1600
  11. 26 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 2400