• 12 październik 2020 11:54

Jeżeli Państwo nie mogą uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu dotyczącym projektu pn. „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – Etap 2, zachęcamy do zadawania pytań drogą elektroniczną na adres: solary@dzierzkowice.pl
Odpowiedź zbiorcza na zadane pytania zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.