• 03 listopad 2021 09:22

Informujemy o naborze wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z tym ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera, laptopa, tableta. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, dla których komputer ma być pomocą dydaktyczną.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Dzierzkowice (pokój nr 5) do dnia 5 listopada 2021 godzina 12.00

Szczegóły Programu, regulamin i wzory oświadczeń dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz poniżej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr