• 02 grudzień 2008 14:45

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gmina Dzierzkowice może poszczycić się bogatym życiem kulturalnym. Wszelkie działania i wydarzenia o tym charakterze skupione są wokół Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącego się w budynku OSP w Terpentynie. GOK odpowiada za krzewienie i popularyzację wszystkich rodzajów sztuk na terenie Naszej Gminy, począwszy od tańca i śpiewu aż po literaturę. Oferta GOK-u jest niezwykle bogata oraz zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Dzierzkowice.

 

Ważnym elementem aktywności artystycznej jest współpraca z zespołami tańca ludowego, z których najprężniej działa ZTL „Dzierzkowiacy”. Istnieją dwie grupy zespołu – młodsza i starsza. „Dzierzkowiacy” mają na koncie wiele występów na imprezach gminnych, powiatowych, a nawet krajowych. Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia taneczne dla najmłodszych. Dzieci w różnym wieku mogą doskonalić swoje umiejętności oraz rozwijać wiedzę na temat tańców towarzyskich.

 

 

Folklor obecny jest także w twórczości zespołów śpiewaczych, które ze wsparciem GOK-u działają na terenie Gminy Dzierzkowice. Najbardziej znane funkcjonują w Dzierzkowicach Woli, Sosnowej Woli i Dzierzkowicach - Zastawiu. Właśnie Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Zastawia jest najbardziej utytułowaną i najdłużej działającą grupą wokalną Naszej Gminy. Wszystkie zespoły biorą udział w wielu cyklicznych przeglądach muzycznych,
w tym w Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych, również w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Gminny Ośrodek Kultury posiada także ofertę dla solistów. Mogą oni brać udział w warsztatach wokalnych pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela śpiewu. Najlepsi mają okazję zaprezentować swoje umiejętności na konkursach wokalnych. GOK nie zapomina o pasjonatach gry na instrumentach organizując dla nich naukę gry na instrumentach dętych.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury współorganizuje wiele uroczystości takich jak Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, czy Piknik Rodzinny, ponadto współpracuje z Urzędem Gminy w organizacji oprawy artystycznej świąt państwowych.
W GOK-u odbywają się liczne imprezy kulturalne, w tym konkursy recytatorskie: Mały Konkurs Recytatorski oraz eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”.

 

 

 

W roku 2015 Gmina Dzierzkowice podpisała umowę partnerską z węgierskim miastem Kaba. Ważną rolę w tej współpracy odgrywa Gminny Ośrodek Kultury, który stał się inicjatorem wielu działań mających na celu szeroko pojętą wymianę kulturalną oraz podtrzymanie braterskiej więzi pomiędzy mieszkańcami obu miejscowości. 

 

BIBLIOTEKA

 

Istniejąca od 1950 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzkowicach posiada bogaty, uaktualniany na bieżąco księgozbiór, na który składa się prawie 6 tysięcy książek. Czytelnicy mają do dyspozycji znane bestsellery, nowości wydawnicze, atlasy, wydawnictwa popularnonaukowe, książki historyczne, także książki specjalistyczne z wielu dziedzin, w tym ekonomii, socjologii, czy politologii. Biblioteka proponuje literaturę dla wszystkich grup wiekowych. Zarówno najmłodsi czytelnicy, jak i ci starsi zawsze znajdą interesującą ich pozycję. Księgozbiór obejmuje także wiele książek dla młodzieży. Oprócz tego biblioteka prenumeruje 12 stałych czasopism. Czytelnicy mają do wyboru gazety codzienne, czasopisma popularnonaukowe i specjalistyczne.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi również działalność kulturalno – oświatową. Organizuje konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne oraz imprezy literackie dla dzieci. Ponadto goście biblioteki mogą zapoznać się z  ciekawymi wystawami, które są cyklicznie zmieniane. Biblioteka oferuje również dwa stanowiska komputerowe z otwartym i bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

 

Biblioteka gminna posiada swoją filię w Dzierzkowicach Woli, która działa od ponad 50. lat. W ofercie filii znajduje się około 3 tysiące książek oraz 8 tytułów czasopism o różnej tematyce. Biblioteka organizuje zabawy animacyjne, zajęcia i konkursy plastyczne, organizuje czas wolny dzieci w okresie ferii i wakacji. Oprócz tego czytelnicy mają do dyspozycji 5 stanowisk komputerowych.