• 16 czerwiec 2020 00:00
Połączyć pasję fotograficzną z promocją swojej małej ojczyzny. Taki cel przed mieszkańcami gminy Dzierzkowice postawili organizatorzy konkursu fotograficznego "Dzierzkowice w obiektywie". Utrwalone w kadrze walory przyrodnicze, krajobrazowe czy kulturalne mogą zgłaszać autorzy zainteresowani fotografowaniem, ale nie zajmujący się tym zawodowo.

Każdy może zaproponować maksymalnie trzy zdjęcia, wykonane na terenie gminy Dzierzkowice, które mogą być poddane technicznej korekcie graficznej, ale nie mogą być fotomontażem. Propozycje można zgłaszać w formie plików cyfrowych lub odbitek wydrukowanych na papierze fotograficznym. Prace przygotowane w formie papierowej trzeba dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183A, 23 - 251 Dzierzkowice.

Propozycje w formie plików cyfrowych organizatorzy przyjmują tą samą drogą, jeśli są zapisane na płycie CD albo za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: gok.dzierzkowice@op.pl.

Zdjęcia można przekazywać do końca czerwca. Jury oceni oddzielnie propozycje wykonane przez dzieci i młodzież oraz dorosłych autorów, a wyniki ogłosi 6 lipca. Za najciekawsze fotografie organizatorzy oferują nagrody rzeczowe, a prace laureatów zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w ośrodku kultury. Pełny regulamin konkursu jest dostępny na profilu GOK w Dzierzkowicach na Facebook'u. Więcej na:http://ias24.eu