• 17 maj 2021 09:26

Gmina Dzierzkowice kolejny raz nie otrzymała dotacji na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, ale mimo to będą one realizowane. Podczas sesji w piątek 14 maja radni wpisali do tegorocznego budżetu 1 milion 200 tysięcy złotych na wykonanie robót w Wyżnicy Kolonii.

O dofinansowanie inwestycji w Wyżnicy Kolonii i miejscowości Dzierzkowice-Góry staraliśmy się trzy razy. Najpierw ubiegaliśmy o dotację w samorządzie województwa, a potem, dwukrotnie, w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Żadna z tych prób się nie powiodła, mimo to przystąpimy do tych inwestycji, dzieląc cały projekt na dwa etapy. Pierwszy dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody i rozbudowy sieci wodociągowej w Wyżnicy Kolonii, na który chcemy zaciągnąć kredyt - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Druga część projektu dotyczy modernizacji ujęcia wody we wsi Dzierzkowice-Góry, gdzie gmina chce również zamontować kilka słupków telemetrycznych z wodomierzami, by móc lepiej kontrolować pobór wody i wykrywać ewentualne awarie. Na to zadanie samorząd nadal będzie szukać pieniędzy w źródłach zewnętrznych, ale jego realizacja musi być przesunięta. Podczas piątkowej sesji wójt Marcin Gąsiorowski poinformował również o konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż kolektorów solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę. Pierwsze postępowanie, ze względów proceduralnych, zostało unieważnione. Drugie ma być ogłoszone w przyszłym tygodniu. Więcej na:http://ias24.eu