Aktualności Do OPS po dodatek osłonowy
  • 11 styczeń 2022 11:20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach przyjmuje wnioski o przyznanie nowego świadczenia. Chodzi o dodatek osłonowy, który razem z obniżką podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest częścią tarczy antyinflacyjnej.Zgodnie z przepisami dopłata przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne dochody miesięcznie nie przekraczają 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w skali roku wynosi:
- w gospodarstwie jednoosobowym 400 złotych
- w gospodarstwie 2 - 3-osobowym 600 złotych
- w gospodarstwie 4 - 5-osobowym 850 złotych
- w gospodarstwie co najmniej 6-osobowym 1150 złotych

Kwoty te mogą być wyższe jeśli źródłem ogrzewania jest na przykład kominek, koza, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W takim przypadku przysługuje dodatek w wysokości:
- 500 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego
- 750 złotych dla gospodarstwa 2 - 3-osobowego
- 1062 złote 50 groszy dla gospodarstwa 4 - 5-osobowego
- i 1437 złotych 50 groszy dla gospodarstwa co najmniej 6-osobowego.

Nowe świadczenie jest naliczane według zasady złotówka za złotówkę. Oznacza to, że jest on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalnie może to być 20 złotych.

Wnioski można składać do końca października na trzy sposoby:
- elektronicznie poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
- w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach, od poniedziałku do piątku między 7.00 a 15.00
- albo osobiście bezpośrednio u pracowników OPS po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem: 81 822 10 31.

W ośrodku są dostępne także niezbędne formularze. Można je pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Świadczenia na podstawie wniosków, złożonych w styczniu będą wypłacone w 2 równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie, ale komplet dokumentów muszą dostarczyć najpóźniej do końca października. W tym przypadku wypłata całego dodatku nastąpi najpóźniej 2 grudnia, a wnioski złożone po 31 października 2022 nie będą rozpatrywane.