Aktualności Coraz więcej lepszych dróg
  • 14 wrzesień 2020 08:45

Zakończyły się dwie ważne inwestycje drogowe w gminie Dzierzkowice. W tym tygodniu odbył się odbiór robót w miejscowości Dzierzkowice-Góry, a wcześniej także w Wyżniance. Remont obydwu dróg był współfinansowany ze źródeł zewnętrznych. W pierwszym przypadku nowa nawierzchnia została położona na fragmencie trasy o długości ponad 800 metrów we wsi Dzierzkowice-Góry, gdzie drogowcy dokończyli również budowę chodnika. Wszystko kosztowało ponad 230 tysięcy złotych, z których większość gmina otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kierowcy mogą już także korzystać z przebudowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wyżnicy. W tym przypadku za 90 tysięcy złotych na odcinku o długości ponad 300 metrów przy miejscowej szkole drogowcy wykonali podbudowę i położyli nową, asfaltową nawierzchnię. Pieniądze na pokrycie około połowy kosztów Gmina Dzierzkowice pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Trwają prace na kolejnym, ponad 800-metrowym odcinku drogi w Ludmiłówce. Realizacja tego zadania będzie kosztować prawie 260 tysięcy złotych, z czego 70 procent kosztów netto będzie stanowić dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania wszystkich robót jest wyznaczony na połowę października. Po ich zakończeniu cała droga przez wieś będzie poprawiona. Wiecej na:http://ias24.eu