Aktualności Bezpłatne warsztaty dla rodziców
  • 13 styczeń 2021 14:12

Rodzice uczniów z gminy Dzierzkowice mogą za darmo nauczyć się obsługi systemów komputerowych, wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania. Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie zachęca do udziału w warsztatach, które są organizowane w ramach powstającego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - LOWE. Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. zasady działania dziennika elektronicznego "Librus", wysyłania i odbierania plików, wykorzystywanych przy zleconych uczniom zadaniach domowych oraz obsługi aplikacji pomocnych w kontaktach ze szkołą. Zajęcia będą się odbywać po 18 stycznia między 16.00 a 19.00, a ich szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.

Chętni mogą się zapisywać do 14 stycznia telefonicznie pod numerami: 81 822 1002 od 8.00 do 14.00 i 695 140 868 między 15.00 a 18.00.  Warsztaty dla rodziców to jedna z pierwszych inicjatyw, organizowanych w ramach projektu "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji drogą do nabycia wiedzy dla dorosłych mieszkańców gminy Dzierzkowice". W planach są już kolejne zajęcia. Będą to m.in. warsztaty językowe, zajęcia z przedsiębiorczości i z zarządzania budżetem domowym oraz warsztaty kulinarne. Wspólnym celem wszystkich przedsięwzięć jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem gminnej infrastruktury w postaci szkół i świetlic wiejskich.

LOWE w gminie Dzierzkowice będzie w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Ośrodek powstaje dzięki wsparciu Unii Europejskiej we współpracy z Fundacją OIC Poland w Lublinie. Pierwotnie cały projekt miał być realizowany do końca lipca tego roku, ale ze względu na opóźnienia, spowodowane ograniczeniami, wprowadzonymi ze względu na pandemię koronawirusa, prawdopodobnie zostanie wydłużony. Ostatecznych decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Więcej na:http://ias24.eu