Aktualności Będzie spółka komunalna
  • 05 październik 2021 08:29

Gmina Dzierzkowice utworzy spółkę komunalną, która zajmie się m.in. zarządzaniem siecią wodociągową i kanalizacyjną. Podczas sesji w czwartek 30 września za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni biorący udział w obradach.

Podjęcie decyzji poprzedziła analiza potrzeb, korzyści i wad takiego rozwiązania, a jego skutkiem ma być nie tylko bardziej efektywne administrowanie, ale również rozwój sieci, czym ma się zająć nowa spółka.

Na razie za administrowanie gminnych sieci odpowiada Spółdzielnia Kołek Rolniczych, ale ewentualne inwestycje nie są przedmiotem jej działalności i należą do gminy. Tymczasem zarówno wodociąg, jak i kanalizacja mają po kilkadziesiąt lat i wymagają remontu, a poza tym w planie zagospodarowania gmina ma uwzględnione nowe tereny pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną, gdzie takie inwestycje są potrzebne. - Gdybyśmy decydowali się na nie teraz, musielibyśmy szukać zewnętrznego wykonawcy, a powołanie spółki powinno to ułatwić i obniżyć koszty. Oprócz zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną myślimy też o innych zadaniach, w tym choćby o odśnieżaniu. Poza tym, jak każdy tego typu podmiot, spółka będzie mogła świadczyć usługi komercyjne dla mieszkańców, na przykład wykonywać przyłącza. W ten sposób pieniądze będą zostawać w gminie, a w przyszłości spółka będzie je mogła wykorzystywać na doposażenie i inwestycje - tłumaczy wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Początkowy kapitał zakładowy nowego podmiotu, który przekaże samorząd, będzie wynosić 100 tysięcy złotych. W przyszłości gmina wniesie również w formie aportu budynki, grunty, maszyny i urządzenia, potrzebne do rozpoczęcia działalności.

Konsekwencją decyzji rady gminy jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy na zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych. Nowy podmiot ma przejąć te obowiązki od 1 stycznia 2022 roku. W ciągu pół roku od podpisania "umowy o utworzeniu spółki" musi ona zostać również wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej na:http://ias24.eu