Aktualności Będą zmiany w gospodarce śmieciowej
  • 30 grudzień 2020 10:55

Od 1 stycznia w gminie Dzierzkowice będą obowiązywać inne niż dotychczas zasady naliczania opłat śmieciowych i stawki tych opłat oraz nowe ulgi za kompostowanie odpadów. Ich odbiorem i zagospodarowaniem będzie się zajmować ta sama firma, która obecnie wykonuje te usługi.Spółka z Kraśnika była jedynym oferentem, który wziął udział w przetargu. Gmina planowała wydać na ten cel około 800 tysięcy złotych, a jedyna oferta sięga prawie 1 miliona złotych. Wzrost kosztów jest związany m.in. z rosnącą ilością odpadów oraz z nowymi przepisami ustawowymi, dotyczącymi gospodarki śmieciowej. W 2014 roku, czyli w pierwszym pełnym roku od wprowadzenia w życie tak zwanej rewolucji śmieciowej, mieszkańcy gminy Dzierzkowice oddali 459 ton odpadów, a przez 11 miesięcy bieżącego roku - o 130 ton więcej.

Z kolei znowelizowana ustawa śmieciowa nakazuje gminom m.in. zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów w okresie letnim, czyli od kwietnia do października. Nowością są również ulgi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie oddają odpadów biodegradowalnych, tylko gromadzą je w indywidualnych kompostownikach oraz inna jest metoda naliczania opłat śmieciowych. Zgodnie z przepisami nie mogą być one ustalane dla gospodarstw domowych, a wyłącznie na osobę. Ponadto, zgodnie z przepisami, system śmieciowy musi się bilansować. To znaczy, że gmina nie może na nim zarabiać, ani do niego dopłacać, a wszystkie koszty związane z utrzymaniem całego systemu musi pokryć wyłącznie wpływami z opłat śmieciowych od mieszkańców.

Dlatego w gminie Dzierzkowice od nowego roku opłata ta będzie wynosić 23 złote od osoby, a w przypadku nieruchomości z kompostownikiem - 18 złotych. Zmiana metody naliczania opłat i stawek oraz wprowadzenie nowej ulgi za kompostowanie bioodpadów oznaczają, że właściciele nieruchomości muszą złożyć nowe deklaracje śmieciowe. Po uprawomocnieniu uchwał, które przyjęła Rady Gminy Dzierzkowice, wzór nowej deklaracji będzie dostępny w urzędzie gminy i na jej stronie internetowej. Więcej na:http://ias24.eu