• 18 styczeń 2024 08:32

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Dzierzkowicach zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety, która zostanie wykorzystywane przez urząd przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach w terminie do 31 stycznia 2024 r. lub wysłać na adres email: odpady@dzierzkowice.pl