Aktualności Analiza powołania spółki komunalnej
  • 17 marzec 2021 11:56

Gmina Dzierzkowice szuka nowych sposobów zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną. Chodzi nie tylko o bardziej efektywne administrowanie, ale również rozwój sieci, którymi mogłaby się zająć spółka komunalna. Na razie samorząd zlecił przygotowanie analizy potrzeb, korzyści i wad takiego rozwiązania, od której uzależnia ostateczne decyzje w tej sprawie.

Obecnie za administrowanie naszych sieci odpowiada Spółdzielnia Kołek Rolniczych, ale ewentualne inwestycje nie są przedmiotem jej działalności, leżą po naszej stronie. Zarówno wodociąg, jak i kanalizacja są coraz starsze, a poza tym w planie zagospodarowania mamy uwzględnione nowe tereny pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną, gdzie takie inwestycje są potrzebne. Gdybyśmy decydowali się na nie teraz, musielibyśmy szukać zewnętrznego wykonawcy. Powołanie spółki mogłoby to ułatwić, ale jej utworzenie nie jest jeszcze przesądzone - tłumaczy wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

W przyszłości ewentualna spółka mogłaby świadczyć także inne usługi, związane na przykład z odśnieżaniem czy obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Analiza powinna być gotowa w ciągu około dwóch miesięcy. Jej wyniki mają być przedyskutowane przez radnych. Więcej na:http://ias24.eu