• 22 marzec 2019 00:00
​Tytuł projektu: 
Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i część m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody
Cel projektu:   
Poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej na obszarze wiejskim Gminy Dzierzkowice
Beneficjent:    
Gmina Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice