Przyroda

 

BUDOWA GEOLOGICZNA

 

 

 

KLIMAT

Gmina należy do Dzielnicy Lubelsko-Chełmskiej, która odznacza się największymi wartościami nasłonecznienia względnego w okresie letnim, znacznymi sumami opadów atmosferycznych i najwyższą liczbą dni z gradem.

Największy wpływ na kształtowanie się klimatu ma powietrze polarno-morskie. Średnia roczna temperatura wynosi 7,7ºC, a w okresie wegetacyjnym 13,6ºC i należy do najwyższych w województwie. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (-2,7ºC), najcieplejszym lipiec (18,7ºC).

Przeważają wiatry sektora zachodniego. W styczniu ich prędkość przekracza 5m/s i jest wyraźnie wyższa niż w zachodniej części województwa.

Z rocznej sumy opadów wynoszącej 500 mm na lato przypada 340, a na zimę 160mm. Latem część opadu stanowi grad, bowiem gmina leży w zasięgu szlaków gradowych. Zdarza się tu 5 - 10 dni z gradem.

Różnorodność form rzeźby i pokrycia terenu w istotny sposób modyfikuje warunki klimatyczne gminy. Na niewielkiej przestrzeni znajdują się tu obszary o bardzo różnych warunkach klimatycznych.

 

 

 

WODYGmina Dzierzkowice leży niemal w całości w dorzeczu Wyżnicy, prawego dopływu Wisły. Na terenie gminy długość rzeki wynosi około 17,2 km, zaś średni spadek rzeki to 1,41%. Wyżnica charakteryzuje się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania. Maksymalne przypływy przypadają na kwiecień oraz wrzesień. Wyżnica płynie płaską doliną, której szerokość wynosi od 750m do 350m. Rzeka płynie częściowo uregulowanym korytem. W dnie doliny znajdują się trzy kompleksy stawów. Na 20,4 km biegu rzeka przyjmuje jedyny prawy dopływ - Urzędówkę, której wody służą do napełniania stawów rybnych. W dolinach obu rzek istnieje 6 źródeł o wydajności poniżej 1 l/s.

Niewielki fragment gminy, na południe od Ludmiłówki należy do dorzecza rzeki Tuczyn, dopływu Sanny. Obszar ten jest pozbawiony cieków wodnych, a odpływ wody odbywa się dzięki konfiguracji terenu w formie powierzchniowego spływu wód deszczowych i roztopowych oraz podziemnego odpływu wód infiltrujących.

Wody podziemne mają charakter szczelinowo-warstwowy. Jakość wód jest dobra, nie wymagają uzdatniania. Najpłytsze studnie występują w dolinach rzek i maja głębokość 1m. Na stokach głębokości sięgają 20-40m, a w okolicach Ludmiłówki sięgają 70m.

 

 

 

 

GLEBYZróżnicowanie skał podłoża oraz rzeźba terenu zadecydowała o wykształceniu się różnych typów gleb. Skałami macierzystymi są lessy, margle, wapienie kredowe, piaski i aluwia rzeczne.Największą powierzchnię stanowią gleby lessowe występujące na południe od Wyżnicy. Są to gleby wysokiej produktywności, jednak bardzo podatne na zmywanie. Na obszarach o większych spadkach występują gleby brunatne, które powstały przez zmycie górnych poziomów do iluwiów. Gleby te zaliczane są do II i III klasy bonitacyjnej i kompleksu pszennego.

Na zachód od Sosnowej Woli oraz w północnej części gminy występują gleby bielicowe. Ze względu na lekki skład mechaniczny są słabo zwięzłe i nadmiernie przepuszczalne. Zaliczane są do IV i V klasy bonitacyjnej i kompleksu żytnio-ziemniaczanego i żytnio-łubinowego.

W dolinie Wyżnicy występują mady. Są to gleby o sporej zawartości próchnicy, odczynie zbliżonym do obojętnego, zasobne w łatwo przyswajalny fosfor i potas. Są to gleby wysokiej wartości produkcyjnej.

 

 

 

FLORANa terenie gminy Dzierzkowice występują zbiorowiska roślinności leśnej, wodnej, torfisk, łąk i pastwisk, sadów owocowych oraz zbiorowiska ruderalne.

Roślinność leśna
W gminie przeważają lasy świeże, występują także lasy mieszane, bory wilgotne. Przedstawicielami są: grab, buk, dąb, sosna, lipa drobnolistna, jawor. W lasach występują malownicze i atrakcyjne formy krajobrazowo-leśne z wyjątkowo obficie rosnącymi rzadkimi i chronionymi gatunkami leśnymi.Zbiorowiska wodne
Roślinność wodna i nadwodna zgrupowana jest głównie w dolinie Wyżnicy w korycie tej rzeki i założonych w tej dolinie stawach rybnych. Przedstawiciele: rdestnica wąskolistna, moczarka kanadyjska, pałka szerokolistna, trzcina pospolita, jeżogłówka, manna, oraz różne gatunki turzyc.Zbiorowiska synantropijne
Na ogół zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe przedstawiają mozaikę zbiorowisk trawiastych, w różnym stopniu sztucznie zmienionych na skutek nawożenia, uprawy wysokoprodukcyjnych traw i roślin dwuliściennych, oraz z powodu zabiegów melioracyjnych. Z nielicznych rzadszych roślin występujących na łąkach w gminie Dzierzkowice na uwagę zasługują storczyki i pełnik europejski.

Osobliwości florystyczne
Na terenie gminy Dzierzkowice stwierdzono 12 stanowisk chronionych i rzadkich w skali kraju roślin. Dotyczy to 25 gatunków roślin naczyniowych, wśród których 7 reprezentuje najrzadsze regionalne rośliny górskie i chronione: pluskwica europejska, groszek wschodniokarpacki, lilia złotogłów, szczyr trwały, widłak wroniec, lepiężnik różowy, paprotnik kolczasty.

 

  

                                                                                FAUNA

 

 


Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

 

 

302315316322333310313335311326324

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]