• 12 styczeń 2021 10:38

Szanowni mieszkańcy gminy Dzierzkowice!

Temat zwiększenia opłat od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów nie ominął także naszego samorządu. Podwyżki opłat ustalone przez Radę Gminy chociaż stosunkowo duże i tak w pełni nie pokryją kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, odpadów, których z roku na rok przybywa. Niestety samorząd będzie zmuszony uzupełniać braki ze środków, które mogłyby być przeznaczone na cele inwestycyjne. Jest wiele czynników, które wpływają na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, niezależnych od samorządu, ale uderzających w portfel mieszkańca. Istotną zmianą dla mieszkańców naszej gminy jest ustawowy obowiązek odbierania odpadów zmieszanych co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października. To ten czynnik najbardziej zwiększa koszty całego systemu i w końcowym efekcie wzrostu opłaty za śmieci. Nowe stawki jakie jesteśmy zmuszeni wprowadzić to:

  • 18 zł od osoby zamieszkałej na terenie gminy, w przypadku osób, które zadeklarowały chęć segregacji odpadów i jednocześnie wyposażyły swoje posesje w kompostowniki umożliwiające zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (organicznych)
  • 23 zł od osoby zamieszkałej na terenie gminy, w przypadku jeżeli na posesji nie ma kompostownika, ale osoby zadeklarowały chęć segregacji odpadów
  • 36 zł od osoby zamieszkałej na terenie gminy, która nie deklaruje segregacji śmieci.

Nowe stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 roku, konieczne jest również złożenie nowej deklaracji, którą będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, u sołtysa, lub pobrać ze strony internetowej gminy www.dzierzkowice.pl w zakładce dla mieszkańca / gospodarka odpadami.

Poniżej zamieszczam analizę, jaką prezentowałem na radzie gminy, aby wszyscy mieszkańcy mogli z nią się zapoznać. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, na fakt, że poziom odpadów segregowanych z roku na rok wzrasta, za co wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękuję. Szkoda, że nie wpływa to na zmniejszenie opłaty za śmieci, co byłoby logicznym następstwem takiego faktu. Apeluję, żebyśmy nie zmieniali swoich dobrych nawyków. Segregujmy śmieci tak jak do tej pory, z nadzieją, że nastąpi w niedalekiej przyszłości zmiana obowiązującego prawa, pozwalająca na zatrzymanie tej tendencji wzrostu cen.

Marcin Gąsiorowski

Wójt Gminy Dzierzkowice