• 13 październik 2020 08:30

Umowa dotyczaca udziału w ramach projektu o nazwie ,, Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – etap 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.