• 18 sierpień 2015 09:35

Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuję, że na terenie Gminy PSZOK ustyuowany jest w m. Terpentyna 176 (plac SKR) otwierany we Wtorek i Piątek w godz 8:00-14:00 po wczesniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Gminy .

W PSZOK przyjmowane są odpady takie jak:

- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

- 15 01 03 Opakowania z drewna

- 15 01 04 Opakowania z metali

- 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

- 15 01 07 Opakowania ze szkła

- 16 01 03 Zużyte opony

- 16 06 Baterie i akumulatory

- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych

- 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe