Wiadomości http://www.dzierzkowice.pl Nieodpłatna Pomoc Prawna Fri, 16 Mar 2018 13:23:43 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 Wzorem lat ubiegłych informujemy, że Powiat Kraśnicki od 01.01.2016r. realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.   Powiat prowadzi 4 pu... Uchwała w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Fri, 16 Mar 2018 13:17:28 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-82 UCHWAŁA NR /191/2018 RADY GMINY DZIERZKOWICE z dnia 9 marca 2018r.   w sprawie: podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu     Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-... Uchwała w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania. Fri, 16 Mar 2018 13:15:08 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-82 UCHWAŁA NR XXXIV/192/2018 RADY GMINY DZIERZKOWICE z dnia 9 marca 2018r.   w sprawie: podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania.     Na podstawie art. 12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn.zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy ... Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach. Wed, 14 Mar 2018 12:41:56 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-82 Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powo... LODR w Końskowoli zaprasza na szkolenie: innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli trzody chlewnej. Tue, 13 Mar 2018 12:37:53 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku   zapraszają na szkolenie   Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli trzody chlewnej. Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących świnie. Ubój gospodarczy. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW.   Kr...