Wiadomości http://www.dzierzkowice.pl Senior na drodze - spotkanie informacyjne Thu, 18 Jul 2019 07:46:10 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ... Przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Wed, 17 Jul 2019 12:54:00 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 Informacja   W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. W związku z powyższym na terenach dotkniętych suszą komisje mogą szacować straty tylko ... Zarządzenie Nr 41/0050/2019 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 15 lipca 2019 rok w sprawie: przeznaczenia lokali do najmu stanowiących własność Gminy Dzierzkowice. Tue, 16 Jul 2019 12:17:12 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 Zarządzenie Nr.41/0050/2019 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 15 lipca 2019 rok     w sprawie: przeznaczenia lokali do najmu stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.506 ... ZARZĄDZENIE Nr 40/0050/2019 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Tue, 16 Jul 2019 12:10:43 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ZARZĄDZENIE Nr. 40/0050/2019 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 15 lipca 2019 roku   w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.   Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca... Znaleziono psa Tue, 09 Jul 2019 11:30:01 +0200 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59   Urząd Gminy w Dzierzkowiach poszukuję właściciela psa. Szczegółowe informację można uzyskać w Urzedzie Gminy, pok. nr 7 tel. 81 822-13-03   ...