Wiadomości http://www.dzierzkowice.pl Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Mon, 15 Jan 2018 12:57:26 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 /0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 15 stycznia 2018r.   WÓJT GMINY DZIERZKOWICE   działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2... Gmina Dzierzkowice poszukuje wykonawcę do świadczenia usług na rok 2018 w zakresie wyłapywania i umieszczenia w schronisku bezdomnych psów. Fri, 12 Jan 2018 08:28:44 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 OGŁOSZENIE   Gmina Dzierzkowice poszukuje wykonawcę do świadczenia usług na rok 2018 w zakresie: - wyłapywania i umieszczenia w schronisku bezdomnych psów. Prosimy o podanie ceny jednostkowej za w/w usługę oraz wysokości kwoty rezerwacyjnej. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który zaproponuj... Ostrzeżenie o opadach marznących Thu, 11 Jan 2018 08:39:24 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ... Jednodniowy uzupełniający kurs chemizacyjny - 31 styczeń 2018r Wed, 10 Jan 2018 10:47:00 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 OGŁOSZENIE   Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku przyjmuje zapisy na jednodniowy uzupełniający (dla rolników którzy już posiadali zaświadczenia o ukończeniu kursu) Kurs Chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy który odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 r... ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tue, 09 Jan 2018 15:03:38 +0100 http://www.dzierzkowice.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-59 ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 3...