2018-09-11 00:00:00
POSTANOWIENIE 
Komisarza Wyborczego w Lublinie II 
z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
arządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Janowie Lubelskim, w Kraśniku, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 2.
 
§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 3 do nr 19. 
 
§ 3.

1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II. 
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie. 

 
§ 4.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego
w Lublinie II 
Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka
Załączniki


Opis
Postanowienie pobierz
Załącznik nr 6 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-10 13:49:31
Informacja w sprawie przyjmowania 
zgłoszeń na członków 
Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
Informuję, że zgłoszenia kandydatów na:
  • członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w  obwodzie
  • członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 
będą przyjmowane do 21 września 2018r., (piątek) w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                                                                                                         
W załączeniu:
  1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
  2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 
Załączniki


Opis
zgłoszenie komisja ds. przeprowadzenia głosowania pobierz
zgłoszenia komisja ds. ustalenia wyników głosowania pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-08-27 12:18:29
Załączniki


Opis
Obwieszczenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-03-16 13:17:28
UCHWAŁA NR /191/2018
RADY GMINY DZIERZKOWICE
z dnia 9 marca 2018r.
 
w sprawie: podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
 
Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn.zm.) i art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Dzierzkowice działając na wniosek Wójta Gminy Dzierzkowice, uchwala co następuje:

 
§1

Dokonuje się podziału Gminy Dzierzkowice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  w Lublinie.
 
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach.
 
§4

Na ustalenia Rady Gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
 
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.
 
§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Załączniki


Opis
Podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-03-16 13:15:08
UCHWAŁA NR XXXIV/192/2018
RADY GMINY DZIERZKOWICE
z dnia 9 marca 2018r.
 
w sprawie: podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania.
 
 
Na podstawie art. 12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn.zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Dzierzkowice, działając na wniosek Wójta Gminy Dzierzkowice, uchwala co następuje:, Rada Gminy Dzierzkowice uchwala co następuje:
 
§1
Dokonuje się podziału obszaru Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3
Uchwałę niezwłocznie należy przekazać Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.
 
§4
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
§5
Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
§6
Traci moc uchwała Nr  XXVII/171/2013 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania.
 
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 
Załączniki


Opis
Podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-03-01 13:03:32
Załączniki


Opis
Zarządzenie Wojewody Lubelskiego pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-02-22 11:45:43
Informacja Dyrektora Delagatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018r. o liczbie urzedników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzednika wyborczego.

 
Załączniki


Opis
Psimo pobierz
Informacja pobierz
Uchwała PKW pobierz
Wzór zgłoszenia kandydata pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 |

Wybierz poprzedni miesiąc kwiecień 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

 

 

337329323318316308319306325331328

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]