2018-07-17 11:10:47
Załączniki


Opis
LUW_0607_BU_20180717055703.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-12 12:02:40
Załączniki


Opis
biznes_lub_zaproszenieA4_KRASNIK_popr2.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-06 13:17:27
Zarządzenie Nr. 39/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 lipca 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia pomieszczenia do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póż. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

 
§ 1
Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenie usytuowane w budynku ( Mleczarnia ) o pow. 25,83 m2 w miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice
 
§ 2
Ustala się czynsz miesięczny w wysokości 1,00 zł za 1 m2.
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczenia do najmu stanowiącego załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 3
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-06 13:14:33
ZARZĄDZENIE Nr. 38/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 lipca 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z póż. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

 
§ 1
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,88 ha, położona w miejscowości Krzywie, stanowiąca własność Gminy Dzierzkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowiący załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-06 13:11:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 37/ 0050 /2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 lipca 2018 roku

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzkowice-Zastawie stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z póż. zm )
WÓJT GMINY z a r z ą d z a :

 
§ 1
Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia nieruchomość o nr. ewidencyjnym 2101 położoną w miejscowości Dzierzkowice -Zastawie stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice na rzecz Stowarzyszenia pn: Dzierzkowickie Stowarzyszenie Strzeleckie „D-Gun”.
 
§ 2
Warunki korzystania z nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy .
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-05 14:08:07
W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzierzkowice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych.
 
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr. 7 oraz na stronie internetowej www.dzierzkowice.pl w terminie do 16 lipca 2018r.

Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw /również nieuszkodzonych/ zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.
 
 
                                                              WÓJT 
                                                   Marcin Gąsiorowski                          
 
Załączniki


Opis
Oświadczenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-20 09:07:05
  Zarządzenie Nr.36/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
 
§  1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:
-  działka nr 158 o powierzchni 1,30 ha położona w Terpentynie na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne
-  działka nr 231 o powierzchni 0,12 ha położona w Sosnowej-Woli
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
 
§  2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§  3

1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w  § 1, powołuje  Komisję Przetargową w składzie:
 
1). Iwona Skoczylas - Przewodniczący Komisji
2). Elżbieta Duda     - członek Komisji
3) Wojciech Młynik  - członek Komisji
 
§  4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.
 
§   5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 
§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Załącznik nr 2 pobierz
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-19 11:35:50
Załączniki


Opis
Plakat LORD pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc październik 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

 

 

323322337330305314335336320325333

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]