2019-04-16 13:38:00
Wójt Gminy Dzierzkowice
 
zaprasza do złożenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych ( art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) dotyczącej wykonania usługi pn. „rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dzierzkowice-Góry, Gmina Dzierzkowice”    
 
 1. Zamawiający: Gmina  Dzierzkowice , 23-251 Dzierzkowice,
      e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl 
 1. Przedmiot zamówienia:
  -rozgraniczenie działek Nr.  535,466 z działkami  Nr. 532 i 464/1 położone w  obrębie ewidencyjnym gruntów 0002 -Dzierzkowice-Góry.
 2. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają  uprawnienia do wykonywania rozgraniczeń,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Oferty należy składać do dnia  10 maja 2019 r. do godz. 1000.
 2. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr. 1 do zapytania ofertowego.
Oferty można składać :
 - w siedzibie Urzędu Gminy  Dzierzkowice
- drogą mailową na adres : urzadgminy@dzierzkowice.pl                                                lub  rolnictwo@dzierzkowice.pl
- faksem , nr.81 8221500 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice – pokój nr.7, tel. 81 8221303
 2. Istotne warunki zamówienia
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełniń złożonej ofertyw zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki


Opis
Zaproszenie pobierz
Formularz ofertowy pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-08 07:30:36
OGŁOSZENIE nr 2/2019/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     
Załączniki


Opis
Nabór2 doc pobierz
Nabór2 pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-08 07:28:53
OGŁOSZENIE nr 1/2019/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     
Załączniki


Opis
Nabór1 doc pobierz
Nabór1 pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-05 12:07:04

Zarządzenie Nr.24/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice 
z dnia 5 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.
 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),art.25 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
 

§ 1
 

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice:

- działka nr 1041 o powierzchni 0,44 ha położona w Dzierzkowicach-Woli 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 

§ 2
 

Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3
 

1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w § 1, powołuje Komisję Przetargową w składzie:

1).Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji

2). Elżbieta Duda - członek Komisji

3) Elżbieta Bieniek - członek Komisji
 

§ 4
 

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.
 

§ 5
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 

§ 6
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki


Opis
Załącznik Nr. 1.docx pobierz
Zarządzenie Nr.24.doc pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-04-03 12:11:31
Załączniki


Opis
Informacja pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-03-26 10:40:04
ZARZĄDZENIE Nr.21/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 26 marca 2019 roku

 
w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 506) art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r , poz. 2204 z póż. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Krzywiu zarządzam co następuje:

 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni
0,8800 ha położoną w miejscowości Krzywie w drodze II przetargu ustnego
nieograniczonego.

 
§ 2

W celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,8800 ha położonej w Krzywiu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Tomasz Ośka - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik - członek
3. Iwona Skoczylas - członek

 
§ 3

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiący załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Ogłoszenie pobierz
Regulamin pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-03-19 14:44:38
O G Ł O S Z E N I E
 
Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuje, że w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzkowicach pracownik Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie będzie wydawał pudełka na próby glebowe.

Z uwagi na ograniczoną ilość bezpłatnych prób glebowych pudełka będą wydawane według kolejności zgłoszeń.

Prosimy chętnych o punktualne przybycie.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc sierpień 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

 

 

310336305324301306309317304316321

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]